Quý khách có thể tự đăng tin xe của mình cần bán, thao tác rất đơn giả:

  1. Đăng ký thành viên ( sẽ có mẫu bên dưới )
  2. Nhập tên xe cần bán vào mẫu dưới.

Mẫu đăng ký thành viên

Mẫu đăng ký đăng tin

Vui lòng đăng ký để đăng nhập >>> đăng tin