Liên hệ
2019
Mới 100%

Tổng quan

GIÁ LĂN BÁNH XE TẢI THACO KIA K200

Tùy theo từng loại thùng thì ta có giá lăn bánh là khác nhau:

ĐỂ MAU XE KIA GIÁ TỐT VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE: 0982.745.303

GIÁ LĂN BÁNH XE TẢI THACO KIA K200 THÙNG LỬNG

Giá xe: 356.000.000 VNĐ

Trước bạ 2%: 7.000.000 VND

Đăng ký, đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ: 6.000.000 VNĐ

Bảo hiểm TNDS: 940.000 VND

Tổng: 369.940.000 VNĐ

GIÁ LĂN BÁNH XE TẢI THACO KIA K200 THÙNG BẠT

Giá xe: 368.000.000 VNĐ

Trước bạ 2%: 7.400.000 VND

Đăng ký, đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ: 6.000.000 VNĐ

Bảo hiểm TNDS: 940.000 VND

Tổng: 382.340.000 VNĐ

GIÁ LĂN BÁNH XE TẢI THACO KIA K200 THÙNG KÍN

Giá xe: 372.000.000 VNĐ

Trước bạ 2%: 7.400.000 VND

Đăng ký, đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ: 6.000.000 VNĐ

Bảo hiểm TNDS: 940.000 VND

Tổng: 386.300.000 VNĐ

GIÁ LĂN BÁNH XE TẢI THACO KIA K200 THÙNG ĐÔNG LẠNH

Giá xe: 510.000.000 VNĐ

Trước bạ 2%: 10.200.000 VND

Đăng ký, đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ: 6.000.000 VNĐ

Bảo hiểm TNDS: 940.000 VND

Tổng: 527.140.000 VNĐ

Tham khảo thêm:

Giá xe tải Kia