Liên hệ
2019
Mới 100%

Tổng quan

Giá lăn bánh xe tải Thaco Kia K250

Tùy theo từng loại thùng thì ta có giá lăn bánh là khác nhau:

ĐỂ MAU XE KIA GIÁ TỐT VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE: 0982.745.303

Giá lăn bánh xe tải Thaco Kia K250 thùng lửng

Giá xe: 393.000.000 VNĐ

Trước bạ 2%: 8.000.000 VND

Đăng ký, đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ: 6.000.000 VNĐ

Bảo hiểm TNDS: 940.000 VND

Tổng: 407.940.000 VNĐ

Giá lăn bánh xe tải Thaco Kia K250 thùng bạt

Giá xe: 408.700.000 VNĐ

Trước bạ 2%: 8.200.000 VND

Đăng ký, đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ: 6.000.000 VNĐ

Bảo hiểm TNDS: 940.000 VND

Tổng: 425.840.000 VNĐ

Giá lăn bánh xe tải Thaco Kia K250 thùng kín

Giá xe: 411.200.000 VNĐ

Trước bạ 2%: 8.300.000 VND

Đăng ký, đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ: 6.000.000 VNĐ

Bảo hiểm TNDS: 940.000 VND

Tổng: 426.440.000 VNĐ

Tham khảo thêm:

Giá xe tải Kia